HökäleKomppania (HÖK) – Disko_Lisko (DL), 17.01.2022


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Viliveikko Raita-aho, HÖK H 6 2 6 14 3.5
Olli Petterson, HÖK 4 8 4 6 22 5.5
Elias Räsänen, DL 2 8 8 2 20 5
Antti Kukko, DL 8 8 10 6 32 8
Tommi Brusila, HÖK 2 6 4 8 20 5
Ilari Hauhia, HÖK 4 5 4 2 15 3.75
Julia Bondarchik, DL 2 8 4 3 17 4.25
Antti Peltotalo, DL 0 H H 2 2 0.5
1. Erän tulos HÖK : -9 -8 : DL
2.Erä
Elias Räsänen, DL 10 8 8 9 35 8.75
Antti Kukko, DL 8 8 2 2 20 5
Viliveikko Raita-aho, HÖK 0 4 2 2 8 2
Olli Petterson, HÖK 0 2 6 6 14 3.5
Julia Bondarchik, DL 2 2 H 2 6 1.5
Antti Peltotalo, DL H 6 4 2 12 3
Tommi Brusila, HÖK 2 4 0 8 14 3.5
Ilari Hauhia, HÖK 8 2 H 4 14 3.5
2. Erän tulos HÖK : -30 -4 : DL
Ottelun tulos HÖK : -39 -12 : DL

Yhteistyössä: