Valokaari-ilmiö (VKI) – Vanhat Laivahomot (VLGAY), 22.02.2017


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Antti Peltotalo, VKI 6 0 6 4 16 4
Reima Hyvönen, VKI 6 0 6 2 14 3.5
Aleksi Autio, VLGAY 4 4 8 4 20 5
Sami Kari, VLGAY 8 4 2 8 22 5.5
Iiro Vuorio, VKI 0 4 4 10 18 4.5
Jere Lilja, VKI 2 H 0 H 2 0.5
Matti Ulvinen, VLGAY 6 8 4 2 20 5
Jesse Rauma, VLGAY 0 6 2 4 12 3
1. Erän tulos VKI : -30 -10 : VLGAY
2.Erä
Aleksi Autio, VLGAY 3 H 10 10 23 5.75
Sami Kari, VLGAY 4 2 4 3 13 3.25
Antti Peltotalo, VKI 0 2 H 4 6 1.5
Reima Hyvönen, VKI 4 2 4 6 16 4
Matti Ulvinen, VLGAY 4 0 4 6 14 3.5
Niko Kalinainen, VLGAY H 0 2 2 4 1
Iiro Vuorio, VKI H 8 2 H 10 2.5
Jere Lilja, VKI 4 6 8 4 22 5.5
2. Erän tulos VKI : -26 -26 : VLGAY
Ottelun tulos VKI : -56 -36 : VLGAY

Yhteistyössä: