Kyykän säännöt

1. Pelin tavoite

Pelin tavoitteena on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Eniten tai vähemmillä heitoilla kyykkiä pelineliöstä poistanut on voittaja.

Joukkuepelissä pelataan nelihenkisin joukkuein.

2. Pelikenttä

Pelikenttä on mahdollisimman tasainen alue, kooltaan 5 x 20 metriä, jonka päätyihin on piirretty 5 x 5 metrin pelineliöt. Pelineliöiden väli on 10 metriä. Seitsemän metriä kummastakin päädystä on piirretty naisten heittoviiva.

3. Pelivälineet

3.1. Kyykät

Kyykät tehdään puusta ja sylinterin muotoisiksi. Kyykän korkeus on n. 10 cm ja halkaisija 6-8 cm.

3.2. Kartut

Kartut tehdään puusta. Kartut ovat varreltaan pyöreitä ja niissä on kädensija. Kartut eivät saa olla 85 cm pidempiä, eivätkä 8 cm paksumpia. Kartun saa maalata tai lakata ja sitä saa vahvistaa kestävyyden tai lyöntiominaisuuksien parantamiseksi metallisilla kahva- ja tyviheloilla. Muita metallivahvistuksia ei saa tehdä. Karttuja tarvitaan joukkuepelissä 4 heittovuoroa kohden.

3.3. Mittatikku

Paksuudeltaan 1,5 cm:n mittatikku tarvitaan pelineliön rajoille jääneiden kyykkien tarkistamiseen. Mittatikun puuttuessa voidaan käyttää tavallista kuulakärkikynää tai tuomarin etusormea.

4. Pelin nimityksiä

Heittoneliö
neliö, josta heitot suoritetaan.
Pelineliö
neliö, jossa ovat ulosheitettävät kyykät.
Avaus
heittoneliön takarajan takaa ja naisilla heittoneliön eturajan takaa tapahtunut lyönti, joka vie pelineliöstä kyykän ulos.
Heittovuoro
joukkueen/parin/pelaajan heittovuoron aikana heitetään yhteensä neljä karttua.
Akka
pelineliöön jäänyt kyykkä, arvoltaan kaksi miinuspistettä.
Pappi
neliön rajalle jäänyt kyykkä, yksi miinuspiste
Nurkkapappi
sekä taka- että sivurajaa koskettava kyykkä, yksi miinuspiste.
Kuokkavieras
pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä, kaksi miinuspistettä (vaikka olisi rajalla)
Miinuspisteet (taitavimmilla pluspisteet)
kertovat pelin tuloksen. Voittaja on vähiten miinuspisteitä saanut.

5. Joukkuepeli

5.1 Joukkueen koostumus

Pelaava joukkue muodostuu 4 pelaajasta. Vaihtopelaajia saa olla lisäksi 4 kpl.

5.2 Pelaajavaihdokset

Joukkue saa tehdä pelaajavaihdoksia erätauolla, mikäli joukkueen kokonaisvahvuus on enemmän kuin 4 pelaajaa.

5.3 Pelijärjestys

Joukkueen pelaajien pelijärjestys pysyy samana erän ajan.

5.4 Kentän pystytys ja kunnostus

Kyykät pystytetään neliön eturajan päälle niin, että pelineliön kumpaankin reunaan jää 10 cm vapaata sivurajasta mitattuna. Kyykkiä pystytetään 20 päällekkäistä paria kummankin pelineliön eturajalle tasaisin välein.

Ennen pelin alkamista saavat pelaajat laittaa pelineliöt ja niiden välin pelikuntoon. Pelin alettua hyväksytään vain pelaajien itsensä liikkumisesta aiheutuneiden jälkien korjaaminen.

5.5 Pelin kesto

Yksi peli kestää kaksi erää. Erien välissä vaihdetaan puolia ja aloittajaa.

5.6 Hutunkeitto

Elleivät kilpailun säännöt määrää aloittajaa, ensimmäisen erän aloittajan arvonta tapahtuu pesäpallotyyliin hutunkeittona. Karttu heitetään ensin pelituomarille. Kättä siirretään peukalo aina yläpuolella. Arvonnan voittanut maarää kenttäpuoliskot tai aloittavan joukkueen.

5.7 Erän kulku

5.7.1 Avausheitto

Miehet avaavat heittämällä ensimmäisen kartun heittoneliön takarajalta (15 m), naiset eturajalta (10 m).

Joukkueen suoritettua avauksen miehet siirtyvät eturajalle ja naiset 8 m viivalle (7 m takarajasta heittosuuntaan).

Pelin avaus katsotaan tapahtuneeksi, kun ensimmäinen kyykkä poistuu pelineliöstä. Kuokkavierasta tai pappia ei hyväksytä ulosmenneeksi.

Jos joukkue ei saa suoritettua avausta, joukkueen jäsenet heittävät kauemmasta kohdasta, kunnes ainakin yksi kyykkä poistuu pelineliöstä.

5.7.2 Heittovuoro

Joukkueen heittovuoron aikana kaksi joukkueen pelaajaa heittää kumpikin kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua.

Pelaaja heittää heittovuoronsa kartut perätysten. Heittovuoron ajan on pelaajan pidettävä karttunsa heittoneliössä.

Jos karttu jää pelineliöön, sitä ei saa poistaa ennen joukkueen heittovuoron loppumista. Vain pelituomarin luvalla sallitaan kartun vaihto pelineliöstä.

5.7.3 Kentän tarkastaminen

Heittovuoron (2 pelaajaa, 4 karttua) jälkeen pelituomari tarkastaa pelineliön, toteaa ulos menneet, rajalla olevat ja pelineliöön jääneet kyykät sekä antaa luvan poistaa kartut pelineliöstä. Tarkastuksen jälkeen tuomari antaa toiselle joukkueelle heittoluvan.

5.7.4 Vuorojen eteneminen

Pelivuorot jatkuvat, kunnes jokainen pelaaja on heittänyt yhteensä 4 karttua, eli joukkue on heittänyt yhteensä 16 karttua tai tyhjentänyt kentän. Tämän jälkeen tuomari laskee ja merkitsee ylös erän pisteet.

5.7.5 Pistelasku

Jokainen pelineliöön, kuokkavieraaksi, eturajalle tai sivurajalle alle 10cm päähän eturajasta jäänyt kyykkä tuottaa kaksi miinuspistettä. Jokainen pappi (sivu- tai takarajalle jäänyt kyykkä) tuottaa yhden miinuspisteen.

5.7.5 Pelineliön tyhjentäminen

Mikäli joukkue saa tyhjennettyä pelineliön käyttämättä kaikkia heittojaan, tulee joukkueen erätulokseksi käyttämättä jääneiden karttujen mukainen määrä pluspisteitä.

5.8 Pelin päättäminen

Toisen erän jälkeen tuomari laskee yhteen erien pisteet ja julistaa voittajaksi sen joukkueen, jonka tulos on vähiten miinusmerkkinen.

6. Tuomari

6.1 Jokaisella kilpapelillä tulee olla tuomari. Mikäli pelin määrätty tuomari onkin estynyt, voivat joukkueet/pelaajat hoitaa tuomarin tehtävät yhdessä.

6.2 Tuomarin tulee kirjata ylös pelin kulku pisteineen, laskea erätulokset sekä ottelutulos ja julistaa ottelun voittaja.

6.3 Tuomari valvoo heittovuorojen sääntöjenmukaista etenemistä ja ratkaisee erikoistilanteet. Riitatilanteessa tuomarin sana on laki.

6.4 Tuomarin tulee olla luotettava, puolueeton ja suhteellisen vähän päihdyttäviä aineita nauttinut.

7. Erikoistilanteet

7.1. Pelaajan häirintä

Heittovuorossa olevaa pelaajaa saa kohtuudella häiritä, kuitenkin muiden kuin heittäjän tulee pysyä pelikentän ulkopuolella (koskee myös heittäjän omaa joukkuetta). Tottelemattomuudesta kuohitaan.

7.2. Heitto kahdella kädellä

Heittoa saa avustaa toisella kädellä, ellei voima muuten riitä.

7.3. Vauhdinotto

Vauhdinotto on sallittua pelineliön rajojen sisällä, naisilla 8 m viivaan asti. Vauhdinoton aikana ei saa siirtää vastustajan kyykkiä.

7.4. Yliastuttu heitto

Heiton aikana ei pelaaja saa ylittää viivaa, jolta heitto tapahtuu. Heitto alkaa siitä, kun karttu irtoaa pelaajan kädestä ja loppuu siihen, kun pelaaja poistuu pelineliöstä sivu- tai takarajan kautta.

Jos heitto on yliastuttu, tuomari asettaa ulosmenneet kyykät takaisin pelineliön eturajalle, keskeltä aloittaen. Neliöön kaatuneet jäävät paikoilleen. Heitto katsotaan tapahtuneeksi.

7.5. Viivyttely

Tarpeeton viivyttely heitoissa on kiellettyä. Jos joukkue toistuvasti ja huomautuksesta huolimatta viivyttelee heitoissaan, voi tuomari määrätä joukkueelle yhteisajan jonka kuluessa heittovuoron loput kartut on heitettävä. Aika saadaan kertomalla karttujen määrä 30 sekunnilla.

7.6. Haljennut kyykkä

Jos kartun osuma halkaisee kyykän, pelituomari tuomitsee sen mukaan, minne suurempi osa kyykkää meni. Samalla hän vaihtaa rikkoutuneen kyykän ehjään. Kyykän haljetessa yhtä suuriin osiin ulosmennyt osa ratkaisee. Yhtä suurien osien jäädessä pelineliöön pelaaja ratkaisee, kumman kyykänosan kohdalle ehjä kyykkä asetetaan.

7.7. Rajalla olevat kyykät

Rajalle jääneet kyykät tarkastetaan 1,5 cm:n mittatikulla, jota vedetään rajaa pitkin pystysuorassa asennossa. Jos mittatikku osuu rajalla olevaan kyykkään, niin se nostetaan papiksi. Jos mittatikku ei osu kyykkään, niin ulkopuolinen kyykkä poistetaan ja neliönpuoleinen kyykkä jää akaksi.

Mikäli sivurajalla olevaan kyykkään on vähemmän kuin 10 cm matkaa pelineliön eturajalta, se ei ole pappi, eikä sitä nosteta.

Kuokkavierasta ei nosteta papiksi, vaikka se olisi rajalla.

7.8. Vastustajan kyykkien siirtäminen

Vastustajan kyykkiä ei saa siirtää. Jos pelaaja potkii, heittää tai muuten siirtää heittoneliön kyykkiä, kyykät siirretään takaisin paikoilleen ja pelituomari antaa siirtelijälle varoituksen.

Kahden varoituksen jälkeen tuomari määrää siirtelijän heittämään kaikki jäljellä olevat karttunsa taka rajalta (koskee myös puoltenvaihtoa).

Mikäli pelaaja osuu vastustajan kyykkiin heiton aikana ja seurauksena vastustajan kyykät osuvat pelialueella oleviin kyykkiin, heitto katsotaan tapahtuneeksi, mutta vastustajan kyykän lisäksi em. kyykän liikuttamat kyykät palautetaan takaisin lähtöpaikoilleen.

7.9. Pelialueelle palaava kyykkä

Mikäli heitto poistaa pelialueelta kyykän, mutta se palaa takaisin ilman ulkopuolista häirintää, kyykkä jätetään paikoilleen. Mikäli kyykkä palaa pelialueelle rajojen ulkopuolella olevien esteiden tai epätasaisten pinnanmuotojen ymv. takia, kyykkä poistetaan. Mikäli kyykkä pyörii rajan yli, pysähtyy ja kierähtää takaisin tasaisella alustalla, kyykkä tuomitaan palanneeksi.

7.10. Muu häröily

Jos pelaaja muulla häröilyllään oleellisesti häiritsee pelin kulkua, voi tuomari myös tällöin langettaa pelaajalle tai pelaajan joukkueelle kohdassa 7.8 mainitut rangaistukset.

Yhteistyössä: